Công tắc cảm biến

Khi bạn kết hợp với tủ điều khiển từ xa qua điện thoại của Công Ty Lazico, Áp suất đường ống cao, bơm không lên nước thiết bị tự động báo lỗi bằng tin nhắn, cuộc gọi về cho bạn đồng thời tự động ngắt bơm của bạn, rất an toàn cho đường ống và tránh thất thoát về kinh tế.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.