Van điện từ

Van điện từ dùng trong tưới nông nghiệp, tưới cảnh quan, tưới những khu vực lớn cần chia nhỏ hơn, tưới những khu vực cần lượng nước khác nhau.
Thay thế hoàn toàn van tay để tưới tự động, tưới từ xa…

Hiển thị một kết quả duy nhất